Våra tjänster

EcoTech är din partner i arbetet med ledningssystem och lagbevakning inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Vi erbjuder kundanpassade tjänster och molnlösningar. 

Ledningssystem 

Arbetsmiljö - ISO 45001

Ett ledningssystemstandard för arbetsmiljö. Med fokus på både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.

Certifierad Bilvårdare

Kravstandard är framtagen av Sveriges Fordonsverkstäders Förening. Innehåller bland annat krav på kvalitet och arbetsmiljö.

Certifierad Verkstad

Kravstandard är framtagen av Sveriges Fordonsverkstäders Förening. Innehåller bland annat krav på kvalitet och arbetsmiljö.

Eurogarant

Denna standard är ett kvalitets- och miljöledningssystem för skadeverkstäder och används av både fria- som märkesverkstäder.

Godkänd Bilverkstad

Handlar om att säkerställa kvalitet och fackmässighet för arbeten med fordon upp till 3,5 ton. Samt husbilar.

Kontrollorgan - ISO 17020

En certifiering enligt ISO 17020 - en kvalitetsstämpel för ackreditering som ger ett stort affärsvärde.

Kvalitet - ISO 9001

Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som involverar hela verksamheten.

Miljö - ISO 14001

Ett verktyg för att hjälpa dig identifiera, prioritera och hantera miljörisker i verksamheten.

Molntjänster 

Avvikelsehantering

Lär av tidigare misstag genom ett avvikelsehanteringssystem som arbetar förebyggande.

Dokumentstyrning

Vår dokumentstyrning förvandlar viktig information till kunskap som är lätt att ta till sig.

Förbättringsförslag

Att snabbt få förslag på förbättringar från alla anställda var de än arbetar är viktigt. 

Kalender

Samla alla viktiga och återkommande uppgifter i vår smarta kalender.

Lagbevakning

Vi säkerställer att du inte missar nya lager eller föreskrifter som berör din verksamhet.

Processer

Få en överblick som ger förståelse för helheten och hitta snabbt relevant information på detaljnivå.

Konsulttjänster 

Affärsutveckling

Affärsutveckling som lönar sig så att du kan vara säker på att bra saker kommer att hända.

Effektiv verkstad

Vi tar er från strategi till verklighet.  Vi vet att rätt sak på rätt plats gör enorm skillnad.

Internrevision

Internrevision är ett av de viktigaste verktygen för att säkra ständig förbättring i en organisation.

Kvalitet- och miljösamordnare

Vi säkerställer era ledningssystems fortlevnad och utveckling i er verksamhet. 

Laginventering

Vi tar reda på vilka lager som berör er verksamhet och hur era medarbetare ska förhålla sig till dem.

Lagefterlevnad

Vi kontrollerar er lagefterlevnad och ger smarta och konstruktiva förslag på förändringar.

Miljöutredning

Miljöutredning med syftet att identifiera organisationens betydande direkta och indirekta miljöpåverkan.

Processkartläggning

Vi kartlägger era processer och olika flöden – och kommer med smarta förbättringar.

Stickprovskontroller

Vid kontroll följer vi upp hur arbetet utförs enligt gällande standard samtidigt som vi även ge återkoppling. 

Systematiskt arbete med arbetsmiljö

Vårda företagets viktigaste resurs med systematiskt arbetsmiljöarbete. Utgår från ISO 9001 och ISO 14001.

Årliga kontroller

Vi genomför årlig uppföljning på hur fordonsverkstäder lever upp till kraven som finns i aktuell standard.

Utbildningar 

Arbetsmiljö

Utbildning inom arbetsmiljölagstiftning, riskbedömning och ledningssystem.

Internrevision

Lär dig alla viktiga begrepp, revisionsprocessen och revisionstekniken. 

ISO-standarder

Med vår molntjänst har du 100 procent koll på nya ISO-versioner och kontroll över vad som gäller.

Kvalitet

Utbildning inom kvalitet och ledningssystem i enlighet med ISO 9001.

Kylutbildningar

För dig som arbetar med kyl- och luftkonditioneringssystem. Vi är godkända av INCERT. 

Lean

Lär dig allt om Lean, vad det innebär att arbeta enligt konceptet och hur du implementerar det.

Miljö

Ta del av våra utbildningar inom grundläggande miljö och gällande miljölagstiftning.

Öppna utbildningar

Ta del av våra öppna utbildningar inom arbetsmiljö och kvalitetsledning.