Våra tjänster

EcoTech är din partner i arbetet med ledningssystem och lagbevakning inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Vi erbjuder kundanpassade tjänster och molnlösningar. 

Ledningssystem 

ISO 9001 - Kvalitet

Grundläggande utbildning inom kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO 9001:2015.

Systematisk arbetsmiljö (SAM)

Grundläggande utbildning inom systematisk arbetsmiljö i enlighet med svenska lagkrav.

ISO 14001 - Miljö

Grundläggande utbildning inom miljöledningssystem i enlighet med ISO 14001:2015.

ISO 27001 - Informationssäkerhet

Grundläggande utbildning inom kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO 27001:2022.

ISO 45001 - Arbetsmiljö

Grundläggande utbildning inom arbetsmiljöledningssystem i enlighet med ISO 45001:2018.

Kylutbildningar

Kylutbildningar.se drivs av EcoTech och vänder sig till dig som arbetar med kyl- och luftkonditioneringssystem.

Molntjänster 

Laghantering

Vi säkerställer att du inte missar nya lager eller föreskrifter som berör din verksamhet.

Dokumenthantering

Vår dokumentstyrning förvandlar viktig information till kunskap som är lätt att ta till sig.

Avvikelsehantering

Lär av tidigare misstag genom ett avvikelsehanteringssystem som arbetar förebyggande.

Processer

Få en överblick som ger förståelse för helheten och hitta snabbt relevant information på detaljnivå.

Kalender

Samla alla viktiga och återkommande uppgifter i vår smarta kalender.

Förbättringsförslag

Att snabbt få förslag på förbättringar från alla anställda var de än arbetar är viktigt. 

Konsulttjänster 

Utbildningar 

ISO 9001 - Kvalitet

Grundläggande utbildning inom kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO 9001:2015.

ISO 14001 - Miljö

Grundläggande utbildning inom miljöledningssystem i enlighet med ISO 14001:2015.

ISO 45001 - Arbetsmiljö

Grundläggande utbildning inom arbetsmiljöledningssystem i enlighet med ISO 9001:2015.

Systematisk arbetsmiljö (SAM)

Grundläggande utbildning inom systematisk arbetsmiljö.

Kylutbildningar

För dig som arbetar med kyl- och luftkonditioneringssystem. Vi är godkända av INCERT.