Dokumentstyrning 

Vi erbjuder ett smart dokumenthanteringssystem som förvandlar information till kunskap. Vår dokumentstyrning hjälper dig att samla, strukturera och distribuera informationen i ditt ledningssystem.

Intresserad eller vill veta mer? Kontakta oss så bokar vi in en demo av systemet!

 

Håll ordning med effektiv dokumenthantering

Ett snabbt och växande informationsflöde gör det allt svårare att sålla ut väsentligheter och göra dem tillgängliga för tillfällen då de behövs. Vi skräddarsyr vårt dokumenthanteringssystem efter ditt unika företag. Stort fokus läggs vid användarvänlighet och du har även tillgång till vår kvalitativa kundservice om du skulle stöta på frågetecken.

Skräddarsytt dokumenthanteringssystem

 

  • Ditt ledningssystem görs mer användbara och lättillgängliga för medarbetarna på företaget.
  • Rätt person får tillgång till rätt information vid rätt tillfälle. Arbetet med dokumenthantering underlättas med tidsbesparingar.
  • All versionshantering och spårbarhet sköts automatiskt och finns alltid tillgängligt.
  • Dokumenthanteringssystemet hjälper till att ta fram konkreta fakta inför ledningsgrupps- och styrelsemöte.
  • Inga dokument, rutiner eller arbetsinstruktioner ”glöms” bort.
  • Ett kraftfullt verktyg för avvikelsehantering som påminner personer om oavslutade avvikelser ingår.
  • Inbyggda funktioner för uppföljning av dokument, läsfrekvens och användare.
  • Möjlighet till ett processbaserat ledningssystem som kan illustreras grafiskt med klickbara länkar och kopplingar till dokument.
  • Har genomgått certifieringsrevisioner och uppfyller alla krav för dokumentstyrning enligt ISO och andra standarder.