ISO 27001 – Informationssäkerhet

Att säkerställa den interna informationen är något som dagens digitala värld ställer höga krav på. Precis som lokaler, personal och material är information en grundläggande del av en organisation. Att investera i ett ISO 27001-ledningssystem inom verksamheten kan därför snabbt återbetala sig.

Intresserad eller vill veta mer? Kontakta oss så bokar vi in en visning av tjänsten!

Bemöt dagens digitala krav med ett säkert och systematiskt ledningssystem

Ett ledningssystem inom ISO 27001 hjälper din verksamhet att skydda er mot bedrägeri och dataintrång genom att införa ett säkrare sätt att arbeta på. Samtidigt ställs det högre krav på säkerhet från olika håll. För att skapa ett förtroende för verksamheten är det därför en bra investering att arbeta med en effektiv och korrekt informationshantering.

En säker informationshantering förebygger oväntade kostnader

För dig och dina medarbetares skull värdesätts användbarhet och enkelhet när vi skapar en anpassad lösning för din verksamhet. Med hjälp av informationssäkerhetsstandarden kan du ständigt förbättra din verksamhet och därmed lönsamheten. En certifiering enligt ISO 27001 är nämligen också en internationell kvalitetsstämpel för informationssäkerhetsledningssystem som ger ett stort affärsvärde.

 Informationssäkerhet omfattar:

  • Tillgänglighet
    Informationen ska finnas tillgänglig när vi behöver den.
  • Riktighet
    Informationen ska vara korrekt och oförstörd.
  • Konfidentialitet
    Informationen ska endast finnas tillgänglig för behöriga personer.

 

Genom införande av ISO 27001 får ni ett systematiskt sätt att arbeta med informationssäkerhet och skydd. Ni får också ett ledningssystem som uppfyller de olika kraven i standarden, tillsammans med kunskap i hur ni underhåller systemet löpande. Vi gör er redo för certifiering.

Våra konsulter på EcoTech kan hjälpa din organisation med att införa och etablera ett välfungerande informationssäkerhetsledningssystem. Med hjälp av oss säkerställer vi att ni har verktygen att på ett systematiskt och säkert sätt hantera information. Läs mer här.