Konsulttjänster 

Ta in oss som konsult och höj nivån på ditt företag. Våra konsulter har många års erfarenhet av allt ifrån affärsutveckling till internrevision och införande av ledningssystem. 

Vi hjälper dig att tänka smart

Vi har erfarenheten, kompetensen och resurserna som krävs för att leverera kompletta lösningar speciellt anpassade för ditt företag. Genom att dela vår extensiva kompetens i utvärderingar och åtgärdsförslag fungerar vi som inspiratörer, bollplank och drivande projektledare. Vi behärskar hela kedjan från planering via projektledning och utförande till underhåll. För dig innebär det en tillförlitlig partner som tar ansvar för hela processen.

När det kommer till systematiskt utvecklingsarbete gällande kvalitet, arbetsmiljö och miljö är ordning och reda a och o. Vi hjälper dig som företagsledare att tänka smart och strukturerat redan från början, för ett lönsamt ledningssystem med rätt förutsättningar för ISO-certifiering.

EcoTech är ett kunskapsföretag och partner i rollen som totalentreprenör för såväl små som stora projekt. Vår ambition är alltid att leverera mervärden utan högre kostnader. För att uppnå det krävs samarbetsvilja, ömsesidigt förtroende och ansvarstagande från oss och dig som uppdragsgivare. Låter solklara besked för företagets riktlinjer och ett ordnat kvalitetsarbete som något för din verksamhet? Hör av dig till oss på telefon, e-post eller genom vårt kontaktformulär för att diskutera konsulttjänster.

Våra konsulttjänster 

Affärsutveckling

Vår affärsidé är att frigöra lönsamhetspotentialen som finns i alla företag. Vi vill skapa driv i förändringsarbetet.

Hållbarhet

Vi hjälper er med att ta fram en hållbarhetsstrategi för er verksamhet.

Införande av ledningssystem

Ledningssystem ska vara ett naturligt stöd i det dagliga arbetet för att säkerställa kvalitén och utvecklingen av verksamheten.

Internrevision

Internrevision är ett av de viktigaste verktygen för att säkra ständig förbättring och utveckling i ett företag. Det är också ett av standardkraven i ISO.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Systematiskt arbetsmiljöarbete utgår från grundpelarna vision, analys, planering, implementering, uppföljning och ständig förbättring.

Kvalitet-, miljö och arbetsmiljösamordnare

Vår tjänst innehåller redovisning av systemets status gentemot de krav och rekommendationer som ställs samt förslag på förbättringar. 

Lagbevakning och efterlevnad

Lagbevakning och efterlevnadskontroller upprätthåller effektiviteten i ditt ledningssystem.