Konsulttjänster 

Ta in oss som konsult och höj nivån på ditt företag. Våra konsulter har många års erfarenhet av allt från införande av ledningssystem till internrevision och hållbarhet. 

Vi hjälper dig att tänka smart

Vi har erfarenheten, kompetensen och resurserna som krävs för att leverera kompletta lösningar speciellt anpassade för ditt företag. Genom att dela vår extensiva kompetens i utvärderingar och åtgärdsförslag fungerar vi som inspiratörer, bollplank och drivande projektledare. Vi behärskar hela kedjan från planering via projektledning och utförande till underhåll. För dig innebär det en tillförlitlig partner som tar ansvar för hela processen.

När det kommer till systematiskt utvecklingsarbete av ledningssystem krävs ordning och reda. Vi hjälper dig som företagsledare att tänka smart och strukturerat redan från början, för ett lönsamt ledningssystem med rätt förutsättningar för ISO-certifiering.

EcoTech är ett kunskapsföretag och partner i rollen som totalentreprenör för såväl små som stora projekt. Vår ambition är alltid att leverera mervärden utan högre kostnader. För att uppnå det krävs samarbetsvilja, ömsesidigt förtroende och ansvarstagande från oss och dig som uppdragsgivare. Låter solklara besked för företagets riktlinjer och ett ordnat kvalitetsarbete som något för din verksamhet? Hör av dig till oss på telefon, e-post eller genom vårt kontaktformulär för att diskutera konsulttjänster.

Våra konsulttjänster 

Hållbarhet

Vi hjälper er att ta fram en hållbarhetsstrategi anpassad för er verksamhet.

Miljöutredning

Med hjälp av en miljöutredning tar vi fram er verksamhets betydande miljöaspekter från direkta och indirekta aktiviteter.

Införande av ledningssystem

Ledningssystem ska vara ett naturligt stöd i det dagliga arbetet för att säkerställa kvalitet och utveckling av verksamheten.

Internrevision

Internrevision är ett av de viktigaste verktygen för att säkra ständig förbättring och utveckling i ett företag. Det är också ett av standardkraven i ISO.

Kvalitet-, miljö och arbetsmiljösamordnare

Vår tjänst innehåller redovisning av systemets status gentemot de krav och rekommendationer som ställs samt förslag på förbättringar. 

Lagbevakning och efterlevnad

Lagbevakning och efterlevnadskontroller upprätthåller effektiviteten i ditt ledningssystem. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Systematiskt arbetsmiljöarbete utgår från grundpelarna vision, analys, planering, implementering, uppföljning och ständig förbättring.