Grundutbildning informationssäkerhets-ledningssystem (ISO 27001)

Grundläggande utbildning inom informationssäkerhets-ledningssystem i enlighet med ISO 27001:2022.

Utbildning i informationssäkerhetsledningssystem ger dig och din verksamhet en grundstruktur för att förstå och implementera kvalitetsledningssystem i er verksamhet.

Om webbutbildningen

Ledningssystem ska vara ett naturligt stöd i det dagliga arbetet för att skapa ordning och struktur samt underlätta arbetet med informationssäkerhet och utvecklingen av verksamheten för att införa ett säkrare sätt att arbeta på.

Utbildningen riktar sig till dig som:

  • Inte har tidigare kunskaper om informationssäkerhetsledningssystem,
  • Vill få en överblick över hur man arbetar med informationssäkerhets-ledningssystem, eller
  • Vill friska upp ditt minne om ISO 27001.

Syftet med utbildningen är att ge en grundkunskap om ISO 27001, ledningssystem generellt samt certifiering. Vi går även igenom hur uppbyggnaden av informationssäkerhetsledningssystem ser ut samt ger er viktiga framgångsfaktorer för ett lyckat ledningssystem.

Utbildningen kan genomföras som öppen utbildning och företagsanpassad utbildning, bokning av öppen utbildning görs i formuläret nedan. Önskas företagsanpassad utbildning vänligen kontakta vår support (010-434 88 00) för vidare information.

Pris: 4 500 kronor / person (moms tillkommer)

Anmäl dig till webbutbildningen

Välj datum