Grundutbildning kvalitetsledningssystem (ISO 9001)

Utbildning i Kvalitetsledningssystem ger dig och din verksamhet en grundstruktur för att förstå och implementera Kvalitetsledningssystem i er verksamhet.

Om webbutbildningen

Ledningssystem ska vara ett naturligt stöd i det dagliga arbetet för att skapa ordning och reda samt säkerställa kvalitén och utvecklingen av verksamheten för att göra kunder och medarbetare nöjda. 

Utbildningen riktar sig till dig som:

  • Inte har tidigare kunskaper om Kvalitetsledningssystem,
  • Vill få en överblick över hur man arbetar med Kvalitetsledningssystem, eller
  • Vill friska upp sitt minne om ISO 9001.

Syftet med utbildningen är att ge en grundkunskap om ISO 9001, ledningssystem generellt samt certifiering. Hur uppbyggnaden av Kvalitetsledningssystem ser ut samt ge er viktiga framgångsfaktorer för ett lyckat Kvalitetsledningssystem.

Pris: 4500 kronor / person (moms tillkommer)

Anmäl dig till webbutbildningen

Välj datum