Grundutbildning Systematisk arbetsmiljö (SAM)

Utbildningen i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ger chefer och medarbetare en metod för att utveckla sitt arbetsmiljöarbete.

Om webbutbildningen

För att skapa en god arbetsmiljö behövs arbetsmiljökunskaper hos alla på arbetsplatsen. En god arbetsmiljö skapar attraktiva arbetsplatser som ger bättre trivsel, lägre sjukfrånvaro och lägre personalomsättning samt minskad risk för arbetsrelaterade olyckor. 

Utbildningen riktar sig till dig som:

  • Inte har tidigare kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete,
  • Vill få en överblick över hur systematiskt arbetsmiljöarbete går till, eller
  • Vill friska upp sitt minne om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Utbildningens syfte är att ge dig verktyg för att komma igång med ert systematiska arbetsmiljöarbete.

Pris: 4500 kronor / person

Anmäl dig till webbutbildningen

Välj datum