Grundutbildning i Systematisk arbetsmiljö, SAM

Utbildning i systematisk arbetsmiljö (SAM) ger dig och din verksamhet en grundförståelse i vad SAM är och hur ni ska arbeta med det inom er verksamhet.  

Om webbutbildningen

För att skapa en god arbetsmiljö behövs arbetsmiljökunskaper hos alla på arbetsplatsen. En god arbetsmiljö skapar attraktiva arbetsplatser som ger bättre trivsel, lägre sjukfrånvaro och lägre personalomsättning samt minskad risk för arbetsrelaterade olyckor. Utbildningarna i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ger chefer och medarbetare en metod för att utveckla sitt arbetsmiljöarbete.

Utbildningen riktar sig till dig som:

  • Inte har tidigare kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete,
  • Vill få en överblick över hur systematiskt arbetsmiljöarbete går till, eller
  • Vill friska upp sitt minne om systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Utbildningens syfte är att ge dig verktyg för att komma igång med ert systematiska arbetsmiljöarbete.

Pris: 4500 kronor / person (moms tillkommer)

Anmäl dig till webbutbildningen

Välj datum