ISO 22000 – Livsmedelssäkerhet

Lika viktigt som miljö, kvalitet och arbetsmiljö är säkerheten kring livsmedel. Genom att införa ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet säkerställs att verksamheten uppfyller krav på hantering och spårning av olika livsmedel. 

Intresserad eller vill veta mer? Kontakta oss så bokar vi in en visning av tjänsten!

Ledningssystem för livsmedel

Spårbara livsmedel är en viktig del för organisationer som verkar inom livsmedelsindustrin. ISO 22000 bygger på de internationella riskbaserade HACCP-principerna för styrning och omfattar alla led i livsmedelshanteringen för att säkerställa kvalitén på varorna. Systemet fokuserar på ledningens ansvar och kommunikation kring livsmedel i syfte att minska produktionsfel och missförstånd. Certifieringen innebär att verksamheten arbetar med spårbarheten i livsmedelskedjan som är av största vikt samt processer kring livsmedelshantering som därmed är under ständig förbättring.

    Maximera kvalitet och säkerhet

    Genom att införa ISO 22000 i arbetsledningen strävar verksamheten efter att maximera kvalitén och säkerhet till minimala kostnader. Våra konsulter på EcoTech kan hjälpa din organisation med att införa och etablera ett välfungerande ledningssystem för livsmedelssäkerhet i syfte att säkerställa hantering, processer och förbättringar inom verksamheten. Läs mer här.