Hållbarhet 

Vi hjälper er med att ta fram en hållbarhetsstrategi för er verksamhet. Med hjälp av en strategi kan ni utveckla ert arbete inom hållbarhet, möta dagens krav, stärka er konkurrenskraft och bli en attraktivare arbetsgivare.

Intresserad eller vill veta mer? Kontakta oss så bokar vi in en visning av tjänsten!

Strategisk hållbarhet som gör skillnad

Vi börjar med att göra en nulägesanalys av ert företag, där vi tar fram hur ni arbetar idag och vart ni befinner er i omställningen till ett hållbarare företag. I samband med nulägesanalysen genomför vi även en omvärldsanalys där vi kartlägger de externa krav som ställs på er verksamhet. Det kan handla om befintliga branschspecifika färdplaner eller specifika intressentkrav. För att förankra hållbarhetsarbetet inom verksamheten är det även viktigt att kartlägga de interna motiven till initiativet tillsammans med fokusområden.

Vikten av en grundlig nuläges- och omvärldsanalys samt utvärdering av motiv är centralt för att kunna ta fram en detaljerad och effektiv handlingsplan för hur ni ska arbeta för att driva ert hållbarhetsarbete framåt.

  Mervärde för hela företaget

  Vi på EcoTech menar att er hållbarhetsstrategi inte endast handlar om att stärka er konkurrenskraft. Vi tror att ett aktivt och strategiskt hållbarhetsarbete är en affärsstrategi som även skapar ett internt mervärde för hela företaget. Där ni som verksamhet tillsammans skapar ett hållbart företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas.

  Ert företag er unika strategi

  Vi förstår vikten av att skapa en unik plan för ert företag baserat på era förutsättningar och mål. Därför anpassar vi er strategi efter er verksamhet för att öka chansen för utveckling och måluppfyllnad.

  Vi kan även integrera Agenda 2030 och FN:s globala mål i er hållbarhetsstrategi.

  Hur vi tar fram en hållbarhetsstrategi för ert företag

  Nulägesanalys

  Omvärldsanalys – identifiering av krav

  Utvärdering av motiv

  Identifiering av fokusområden

  Framtagning av strategi med tillhörande handlingsplan

  Intern workshop/utbildning inom hållbarhet

  Coaching

  Uppföljning