Handlingsplaner

I vår modul skapar och utformar du egna handlingsplaner med checklistor och aktiviteter som kan kopplas till ansvarig. Med hjälp av handlingsplaner förenklas uppföljningen av din verksamhets olika aktiviteter.

Intresserad eller vill veta mer? Kontakta oss så bokar vi in en demo av systemet!

Arbeta steg-för-steg i en strukturerad handlingsplan

Att strukturera upp arbetet med utveckling av verksamheten är A och O när det gäller det löpande förbättringsarbetet. I vår modul för handlingsplaner kan du skapa och utforma egna aktiviteter och checklistor, koppla till ansvarig och gemensamt följa upp utvecklingsarbetet under tiden.

Med hjälp av handlingsplaner kan du tydliggöra vad som ska uppnås, när och hur olika åtgärder ska genomföras och samtidigt säkerställa uppföljning av utvecklingsarbetet. Vår modul underlättar din verksamhets arbete med utvecklingsområden och åtgärdsförslag.

Definiera aktiviteter och åtgärder för att uppnå verksamhetens mål

 

  • Skapa egna handlingsplaner med definierade aktiviteter, checklistor och fördelning av ansvariga.
  • Aktiviteter och åtgärder görs mer användbara och lättillgängliga för medarbetarna på företaget.
  • Tilldela ansvar till rätt person eller avdelning som ska utföra aktiviteter. En tydlig ansvarsfördelning underlättar för utvecklingsarbetet.
  • Status på handlingsplaner blir tydlig med hjälp av modulens uppdelning av pågående och genomförda aktiviteter. I modulen ser du även vilka handlingsplaner som är genomförda och klara.
  • Årshjul och projektplaner går utmärkt att bygga i vår modul för handlingsplaner.