Utbildningar

Vi utbildar företag och organisationer i hur man bedriver ett aktivt och lönsamt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Vi erbjuder två typer av utbildningar, dels företagsanpassade där vi anpassar utbildningen efter just era behov och siktar mot att höja kompetensen inom de områden ni önskar. Dels öppna utbildningar där vem som helst kan delta för att erhålla grundkunskap inom utbildningsområdet.

Våra utbildningar 

ISO 9001 - Kvalitet

Grundläggande utbildning inom kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO 9001:2015.

Systematisk arbetsmiljö (SAM)

Grundläggande utbildning inom systematisk arbetsmiljö.

ISO 14001 - Miljö

Grundläggande utbildning inom miljöledningssystem i enlighet med ISO 14001:2015.

Kylutbildningar

Kylutbildningar.se drivs av EcoTech och vänder sig till dig som arbetar med kyl- och luftkonditioneringssystem.

ISO 45001 - Arbetsmiljö

Grundläggande utbildning inom arbetsmiljöledningssystem i enlighet med ISO 9001:2015.