Utbildningar

Vi utbildar företag och organisationer i hur man bedriver ett aktivt och lönsamt arbete med ledningssystem inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet.

Vi erbjuder två typer av utbildningar, dels företagsanpassade utbildning och dels öppna utbildningar där vem som helst kan delta för att erhålla grundkunskap inom utbildningsområdet.

Våra utbildningar 

ISO 9001 - Kvalitet

Grundläggande utbildning inom kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO 9001:2015.

Systematisk arbetsmiljö (SAM)

Grundläggande utbildning inom systematisk arbetsmiljö i enlighet med svenska lagkrav.

ISO 14001 - Miljö

Grundläggande utbildning inom miljöledningssystem i enlighet med ISO 14001:2015.

ISO 27001 - Informationssäkerhet

Grundläggande utbildning inom kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO 27001:2022.

ISO 45001 - Arbetsmiljö

Grundläggande utbildning inom arbetsmiljöledningssystem i enlighet med ISO 45001:2018.

Kylutbildningar

Kylutbildningar.se drivs av EcoTech och vänder sig till dig som arbetar med kyl- och luftkonditioneringssystem.