Våra ledningssystem 

Vad kännetecknar ett väl fungerande ledningssystem? Vi tycker att det ska vara ett naturligt stöd i det dagliga arbetet för att skapa ordning, säkerställa kvaliteten och göra kunderna nöjda. 

Ledningssystem för små och stora organisationer 

Ett ledningssystem ska bidra till förbättringar inom företaget. Då krävs det att systemet används och uppskattas av medarbetarna. EcoTech är ett kunskapsföretag med 30 års erfarenhet av att bygga upp och underhålla ledningssystem för små och stora företag och organisationer. Vi hjälper också till att förenkla ledningssystem som med tiden blivit svåra att hantera, så att de anpassas efter era behov och verkligen fungerar på ett säkert och kostnadseffektivt sätt i er vardag.

ISO 9001 - Kvalitet

Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som involverar hela verksamheten.

ISO 14001 - Miljö

Ett verktyg för att hjälpa dig identifiera, prioritera och hantera miljörisker i verksamheten.

ISO 22000 - Livsmedelssäkerhet

Ett verktyg för att hjälpa dig spåra och därmed kvalitetssäkra livsmedelshantering.

Arbetsmiljö - ISO 45001

Ett ledningssystemstandard för arbetsmiljö med fokus på både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.

Kvalitetssäkrad verkstad

Kravstandarder som är framtagen av Sveriges Fordonsverkstäders Förening. Innehåller bland annat krav på kvalitet och arbetsmiljö.