Ledningssystem

Vad kännetecknar ett väl fungerande ledningssystem? Vi tycker att det ska vara ett naturligt stöd i det dagliga arbetet för att skapa ordning, säkerställa kvaliteten och göra kunderna nöjda. 

Ledningssystem för små och stora organisationer 

Ett ledningssystem ska bidra till förbättringar inom företaget. Då krävs det att systemet används och uppskattas av medarbetarna. EcoTech är ett kunskapsföretag med 30 års erfarenhet av att bygga upp och underhålla ledningssystem för små och stora företag och organisationer. Vi hjälper också till att förenkla ledningssystem som med tiden blivit svåra att hantera, så att de anpassas efter era behov och verkligen fungerar på ett säkert och kostnadseffektivt sätt i er vardag.

Våra ledningssystem

ISO 9001 - Kvalitet

Kvalitet är gratis. Det är bristen på kvalitet som kostar. Att möta kunders behov och förväntningar är därför en viktig del av organisationens verksamhet.

ISO 27001 - Informationssäkerhet

Ett ledningssystem för informationssäkerhet hjälper din verksamhet att säkerställa de höga krav som dagens digitala värld ställer.

ISO 14001 - Miljö

Smarta arbetssätt och ett lättanvänt ledningssystem gynnar dig och dina medarbetare tillsammans med besparingar för både företagets ekonomi och miljö. 

ISO 45001 - Arbetsmiljö

Med ett effektivt ledningssystem för arbetsmiljö skapas en trygg och stabil arbetsplats vilket kan leda till ett flertal gynnsamma faktorer för både företaget och dess anställda.

ISO 22000 - Livsmedelssäkerhet

Ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet som säkerställer att din verksamhet uppfyller krav på hantering och spårning av olika livsmedel. 

GBV och Certifierad verkstad

Krav på kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd, medarbetares kompetensutveckling samt tillämpning av branschöverenskommelser.