Våra ledningssystem 

Vad kännetecknar ett väl fungerande ledningssystem? Vi tycker att det ska vara ett naturligt stöd i det dagliga arbetet för att skapa ordning, säkerställa kvaliteten och göra kunderna nöjda. 

Ledningssystem för små och stora organisationer 

Ett ledningssystem ska bidra till förbättringar inom företaget. Då krävs det att systemet används och uppskattas av medarbetarna. EcoTech är ett kunskapsföretag med 30 års erfarenhet av att bygga upp och underhålla ledningssystem för små och stora företag och organisationer. Vi hjälper också till att förenkla ledningssystem som med tiden blivit svåra att hantera, så att de anpassas efter era behov och verkligen fungerar på ett säkert och kostnadseffektivt sätt i er vardag.

Arbetsmiljö - ISO 45001

Ett ledningssystemstandard för arbetsmiljö. Med fokus på både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.

Certifierad Bilvårdare

Kravstandard är framtagen av Sveriges Fordonsverkstäders Förening. Innehåller bland annat krav på kvalitet och arbetsmiljö.

Certifierad Verkstad

Kravstandard är framtagen av Sveriges Fordonsverkstäders Förening. Innehåller bland annat krav på kvalitet och arbetsmiljö.

Eurogarant

Denna standard är ett kvalitets- och miljöledningssystem för skadeverkstäder och används av både fria- som märkesverkstäder.

Godkänd Bilverkstad

Handlar om att säkerställa kvalitet och fackmässighet för arbeten med fordon upp till 3,5 ton. Samt husbilar.

Kontrollorgan - ISO 17020

En certifiering enligt ISO 17020 - en kvalitetsstämpel för ackreditering som ger ett stort affärsvärde.

Kvalitet - ISO 9001

Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som involverar hela verksamheten.

Miljö - ISO 14001

Ett verktyg för att hjälpa dig identifiera, prioritera och hantera miljörisker i verksamheten.