Laghantering

Med vår lagbevakning tryggar du företagets bevakning av gäller relevant lagstiftning samt andra krav. Detta frigör tid, sänker era kostnader samt ger en ökad kunskap.

Var ständigt uppdaterad med smart lagbevakning

Det är svårt att bevaka och känna till alla lagändringar som sker inom företagets verksamhetsområden men ändå är företagets skyldighet att känna till dessa. Här kan vi hjälpa er med att ta över bevakningen av er företagslaglista för att säkerställa att inget missas.

Med hjälp av verktyget Lagefterlevnadskontroll kan du på ett enkelt och effektivt sätt kontrollera att ni uppfyller de författningar som företaget berörs av. Vi skapar en laglista som fungerar som en förteckning på relevant lagstiftning för din verksamhet, exempelvis gällande miljö och arbetsmiljö. På så sätt kommer ingen lagändring som berör din verksamhet gå obemärkt förbi.

  Lagbevakning – anpassad efter er verksamhet

  När du börjar använda vår lagbevakning går vi gemensamt igenom verksamhetens behov och dina önskemål. Utifrån denna information lägger vi upp ett konto och laglista för att anpassa vårt arbete. Lagbevakningen uppdateras ständigt och du får besked om lagändringar som berör ditt företag omedelbart via e-post samt inne i molntjänsten. Vi ger dig företagsanpassade kommentarer om hur dessa lagar, förordningar och föreskrifter påverkar dig. Vidare får du även en sammanställning av nyheter, notiser och tips på vad som är aktuellt från olika myndigheter.

   

  Information om lagändringar som förstås av alla

  Vi bearbetar lagtexter för att kunna leverera anpassad information om hur varje lagändring berör ditt företag. Med konkreta exempel från din egen verksamhet gör vi budskapet tydligt. Varje medarbetare kan på så sätt förstå och agera på informationen.

   

  Kunskap genom välfungerande processer

  Vår lagbevakning är också en utmärkt försäkring mot obehagliga överraskningar vid eventuella kontroller och inspektioner. Genom att implementera vår molntjänst om lagbevakning uppfyller du de lagkrav som ställs på dig som företagare. Hör av dig till oss på telefon, e-post eller genom kontaktformuläret för mer om vårt verktyg för lagbevakning och lagefterlevnad!

   

  Lagområden som bevakas

   

  • Arbetsmiljö
  • Miljö- och kemikaliehantering
  • Livsmedelssäkerhet
  • Brandfarliga och explosiva varor (del av MSB)
  • Lokala föreskrifter
  • Trafiklagstiftning
  • Allmänna företagslagar