Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM

Systematiskt arbetsmiljöarbete utgår från samma grundpelare som ISO 9001 och ISO 14001 – det vill säga vision, analys, planering, implementering, uppföljning och ständig förbättring.

Vårda företagets viktigaste resurs

I föreskriften AFS 2001:1 står det att arbetsgivaren skall undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en god arbetsmiljö uppnås.

Är företaget mer än tio anställda så kräver Arbetsmiljöverket att man dokumenterar huruvida man lever upp till kraven. EcoTech kan hjälpa er att införa ett system med rutiner och instruktioner samt utbilda er för att uppfylla dessa krav.

    Vi dokumenterar

    Vi besöker er verksamhet och genom en kartläggning bestående av anläggningsgenomgång, intervjuer och granskning av rutiner tar vi fram en digital arbetsmiljöpärm som är anpassad efter er verksamhet.

    Som ansvarig arbetsgivare med mer än 10 anställda kommer du i EcoTechs digitala molntjänst kunna följa företagets systematiska arbetsmiljöarbete på ett enkelt och överskådligt sätt. EcoTech uppdaterar kontinuerligt veckovis alla lagkrav och meddelar ansvarig om förändringar. Alla anställda får inlogg så att man enkelt kan se följa löpande arbete och även se om någon i personalen har en uppgift att göra.

    EcoTechs molntjänst kräver att alla som har inlogg måste lämna kvitto på att man läst informationen.

    Genom att införa ett dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete kan ni känna er säkra vid ett besök av Arbetsmiljöverket samt att ni får ett säkrare och tryggare arbetsmiljö.