EcoTechs molntjänst

Ordning och struktur är viktigt för att styra verksamheten i rätt riktning. Vår molntjänst underlättar administrationen och strukturen vad gäller lagbevakning, avvikelsehantering, dokumentstyrning, egenkontroller, handlingsplaner och processkartläggning. Vårt system förenklar för er organisation så samtlig personal kan få rätt information i rätt tid.

Så funkar det!

Vi anpassar vår tjänst efter just ert företag och specifika behov i samråd med er. Vår tjänst är webbaserad vilket gör den tillgänglig via mobil, dator och surfplatta, gränssnittet är användarvänligt och det är enkelt att komma i gång. Om du eller dina medarbetare behöver nå oss så står vi till förfogande under hela vägen från planering till implementering.

I vår molntjänst finns ett antal moduler med webbaserade tjänster för lagbevakning och hantering av dokument, egenkontroller, handlingsplaner, processer med mera. 

Vår molntjänst

Laghantering

Vi säkerställer att du inte missar nya lagar eller föreskrifter som berör din verksamhet.

Dokumenthantering

Vår dokumentstyrning förvandlar viktig information till kunskap som är lätt att ta till sig.

Avvikelsehantering

Lär av tidigare misstag genom ett avvikelsehanteringssystem som arbetar förebyggande.

Processer

Få en överblick som ger förståelse för helheten och hitta snabbt relevant information på detaljnivå.

Egenkontroller

Egenkontroller säkerställer att aktuella krav efterlevs och att verksamheten ständigt förbättras.

Handlingsplaner

Skapa och utformar egna handlingsplaner med checklistor och aktiviteter.

Kalender

Samla alla viktiga och återkommande uppgifter i vår smarta kalender.

Förbättringsförslag

Ta tillvara på anställdas erfarenheter med hjälp av vårt smidiga förbättringsförslagssystem.