Lagbevakning och efterlevnad

Lagbevakning och efterlevnadskontroller upprätthåller effektiviteten i ditt ledningssystem, men ser framförallt till att rådande lagstiftning följs. 

Intresserad eller vill veta mer? Kontakta oss så bokar vi in en visning av tjänsten!

Med lagbevakning och lagefterlevnadskontroll är du på den säkra sidan

Att som verksamhetsutövare ständigt hålla sig uppdaterad angående vilka lagar som berör ens verksamhet är inte alltid så lätt, framför allt inte när det sker tio lagförändringar varje dag. Vi på EcoTech erbjuder därför en smidig lagbevakningstjänst som är helt molnbaserad. Det är orimligt att en företagsledare eller affärsområdesansvarig ska känna till alla lagändringar inom företagets verksamhetsområden. Du bör dock implementera de processer och verktyg som gör det möjligt för dina anställda att efterleva dessa lagar och regler. Låt oss på EcoTech hjälpa dig med din lagbevakning.

    Laginventering

    För att få ut det mesta möjliga ur vårt lagbevakningssystem så kan vi hjälpa er med att utföra en laginventering ute på er anläggning. En laginventering utförs för att upprätta en lista över vilka lagar som berör verksamheten samt ta fram en företagsanpassad lagtext på förståelig svenska. Allt sker i samråd med företagsledningen och anpassas efter hur företaget vill ha det. På så sätt får företaget relevant information kring aktuella lagar och förordningar utan att stjäla värdefull tid från kärnverksamheten. Informationen anpassas för olika medarbetare efter ansvarsområde.

    Lagefterlevnad

    För att säkerställa att er lagbevakning fungerar och att ni arbetar och följer lagen allt eftersom lagförändringar sker, kan vi på Ecotech hjälpa er och utföra lagefterlevnadskontroller. Lagefterlevnadskontroller upprätthåller effektiviteten i ditt ledningssystem, men ser framför allt till att rådande lagstiftning följs. Genom en lagrevision kontrollerar vi verksamhetens arbetssätt och rapporterar tillbaka till dig med förslag på förändringar.

    Vi erbjuder dessutom genom vårt molnbaserade verktyg ett system där det är enkelt att utföra en lagefterlevnadskontroll med god spårbarhet och användarvänlighet för att underlätta vid extern revision.