ISO 45001 – Arbetsmiljö

Med ett effektivt ledningssystem för arbetsmiljö skapas en trygg och stabil arbetsplats vilket kan leda till ett flertal gynnsamma faktorer. Standarden ställer bland annat krav på säkerhet, psykosocial arbetsmiljö, ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet.

Intresserad eller vill veta mer? Kontakta oss så bokar vi in en visning av tjänsten!

Fokus på arbetsmiljö 

En trygg och hälsosam arbetsmiljö är något som alla har rätt till. Genom att organisationen inför ledningssystemsstandarden ISO 45001 skapas ett verktyg för att systematiskt arbeta med och säkerställa både den fysiska och sociala hälsan på arbetsplatsen.

ISO 45001 är uppbyggt på samma sätt som ISO 9001 och ISO 14001 vilket kan underlätta för de organisationer som redan är välbekanta med dessa. För att bli certifierad med ISO 45001 krävs att organisationen inför ett ledningssystem för arbetsmiljö som uppfyller de krav som står i standarden. Certifieringen blir ett bevis på att organisationen har en god arbetsmiljö och samtidigt arbetar med förbättringar vilket är något som både kunder och leverantörer ofta ställer krav på.

Standardens olika krav

Standarden beskriver hur organisationen ska arbeta med arbetsmiljö som ett ledningssystem tillsammans med uppföljning av kraven. Det ställs bland annat krav på:

  • Ledarskap och arbetstagarens medverkan,
  • Organisationens förutsättningar,
  • Planering,
  • Stöd,
  • Verksamhet,
  • Utvärdering av prestanda,
  • Förbättringar.  

Våra konsulter på EcoTech kan hjälpa din organisation med att införa och etablera ett välfungerande ledningssystem för arbetsmiljö i syfte att säkerställa medverkan, planering och förbättringar inom verksamheten. Läs mer här.