ISO 9001 – Kvalitet 

Kvalitet är gratis. Det är bristen på kvalitet som kostar. Inom ISO-system nämns ofta kvalitetsbristkostnader som många gånger visar sig vara ganska höga och tidskrävande att åtgärda. Att investera i ett ISO 9001 ledningssystem inom organisationen kan därför snabbt återbetala sig.

Intresserad eller vill veta mer? Kontakta oss så bokar vi in en visning av tjänsten!

Systematiskt kvalitetsarbete är en god affär

Att möta kunders behov och förväntningar är en viktig del av organisationens verksamhet. Genom att införa ISO 9001 säkerställer organisationen ett kvalitetsledningssystem tillsammans med verksamhetsprocesser som stödjer att de tjänster och produkter som produceras håller måttet. Syftet med standarden är att kvalitetssäkra verksamhetens tjänster.

Genom att organisationen certifieras med ISO 9001 säkerställs att verksamheten bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete med uppföljning för att möta både kunder och leverantörers behov. Kvalitetsledningssystemet skapar även ett verktyg för hur organisationer ska leda och stötta sina medarbetare i syfte att skapa struktur i arbetssättet.

Ett väl fungerande ISO 9001 kvalitetsledningssystem skapar möjligheterna för ett företag att se sina processer på ett överskådligt sätt och på så sätt skapas en bättre effektivitet i organisationen.

  En hållbar och lönsam utveckling

  En hållbar och lönsam utveckling kan bara uppnås genom ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som involverar hela verksamheten. Med hjälp av kvalitetsstandarden ISO 9001 kan du ständigt förbättra din verksamhet och därmed lönsamheten. För dig och dina medarbetares skull värdesätts användbarhet och enkelhet när vi skapar en anpassad lösning för din verksamhet. En certifiering enligt ISO 9001 är också en internationell kvalitetsstämpel för kvalitetsledningssystem som ger ett stort affärsvärde.

   De åtta kvalitetsprinciperna i ISO 9001

   För att bli certifierad med ISO 9001 krävs att organisationen har upprättat ett kvalitetsledningssystem som säkerställer både kvalitet och kundnöjdhet. Att förbereda inför ISO 9001 innebär att din organisation ser över sitt ledningssystem för kvalitet, med målet att uppfylla de åtta kvalitetsprinciperna.

    

   • Kundfokuserad organisation
    Varje organisation bör sträva efter att överträffa sina kunders krav.
   • Ledarskap
    Ledningen måste skapa en miljö där medarbetarna kan arbeta aktivt mot de mål som satts upp av organisationen.
   • Medarbetarnas engagemang
    Medarbetares fulla engagemang medför att deras förmåga kan användas för organisationens bästa.
   • Processinriktning och processorientering
    Verksamheten ska fokusera på tillvägagångssätt och flöden inom verksamheten, och de resultat dessa leder till.
   • Systemangreppssätt för ledning
    Kunskap ska överföras från den enskilda individen till organisationen.
   • Ständig förbättring
    En av de viktigaste principerna är att organisationens permanenta mål bör vara ständig förbättring.
   • Faktabaserade beslut
    Beslut måste vara baserade på fakta – det vill säga analys av data. 
   • Ömsesidigt fördelaktiga förhållande till leverantörer
    En ömsesidigt fördelaktig relation med leverantörer ger högre kvalitet och värde.

   Våra konsulter på EcoTech kan hjälpa din organisation med att införa och etablera ett välfungerande kvalitetsledningssystem för att säkerställa att era medarbetares, kunders och leverantörers krav och förväntningar uppfylls. Läs mer här.