Egenkontroller

Vi erbjuder ett smart system som underlättar för din verksamhet genom att utforma, strukturera och fördela ut egenkontroller. Med hjälp av egenkontroller säkerställer du att aktuella krav efterlevs och att verksamheten ständigt förbättras.

Intresserad eller vill veta mer? Kontakta oss så bokar vi in en demo av systemet! 

Skapa struktur och ordning med vår modul för egenkontroller

Att dokumentera arbetet med egenkontroll är en viktigt del i ett löpande förbättringsarbete. I vår modul för egenkontroller kan du skapa och utforma egna kontroller, koppla till ansvarig och även göra mallar som är återkommande i en bestämd intervall.

Med hjälp av egenkontroller kan du arbeta strukturerat med uppkomna avvikelser vid en kontroll som sedan kan skickas direkt till avvikelsesystemet eller vald handlingsplan. Med hjälp av modulen underlättas din verksamhets arbete med genomförande och redovisning av olika kontroller.

Skräddarsy dina egna mallar eller köp mallar av oss

 

  • Skapa egna mallar som anpassas efter ditt företag eller köp färdiga mallar från oss.
  • Egenkontroller görs mer användbara och lättillgängliga för medarbetarna på företaget.
  • Tilldela ansvar till rätt person eller avdelning som ska utföra egenkontroller. På så sätt undviks onödiga missar.
  • Status på egenkontrollerna blir tydlig med hjälp av modulens uppdelning av pågående och genomförda kontroller. I modulen ser du även vilka kontroller som ligger för godkännande.
  • Skicka uppkomna avvikelser från egenkontroller till andra moduler som påminner personer om oavslutade avvikelser.