ISO 14001 – Miljö

Smarta arbetssätt och ett lättanvänt ledningssystem gynnar dig och dina medarbetare tillsammans med besparingar för både företagets ekonomi och miljö. Ett väl genomfört systematiskt arbete bidrar till ordning och struktur, vilket i sin tur ger rätt förutsättningar för att utveckla verksamhetens miljöarbete.

Intresserad eller vill veta mer? Kontakta oss så bokar vi in en visning av tjänsten!

Mervärde på flera plan med ISO 14001

Att arbeta aktivt med miljöfrågor i syfte att bedriva en så miljövänlig verksamhet som möjligt är något som ger många fördelar för organisationer. ISO 14001 kan beskrivas som ett verktyg för att hjälpa dig identifiera, prioritera och hantera miljörisker som en del av den vardagliga verksamheten. Vidare är ett väl utfört och kommunicerat miljöarbete något som förbättrar företagets relationer med både kunder och omvärld.

  Rätt miljöledningssystem ger ökad konkurrenskraft

  Miljöomsorg leder till konkreta kostnadsbesparingar. Genom att införa ISO 14001 i organisationen skapas ett ledningssystem för miljö som säkerställer en ökad effektivitet och hållbarhet. Bättre utnyttjande av energi, noggrant utvalda råvaror och kontrollerad återvinning genom ett optimerat miljöledningssystem bidrar positivt till ditt företags konkurrenskraft och lönsamhet. Miljöledningssystemet omfattar bland annat: 

  • Ökad effektivitet vid användning av resurser och material per levererad nytta,
  • Hållbar produkt- och tjänsteutveckling utifrån ett livscykelperspektiv,
  • Anpassning av verksamheten till och för den cirkulära ekonomin,
  • Verksamhetsutveckling med hållbarhet som grundläggande affärsidé,
  • Ökad trovärdighet för organisationen tillsammans med ökad kompetens internt,
  • Förbättrad dialog med intressenter, smartare upphandling och förbättrade leverantörsrelationer.

  Vägen till miljöledningssystem enligt ISO 14001

  Genom att effektivisera och minska sin förbrukning bidrar organisationen till en bättre miljö tillsammans med en minskad påverkan på ekosystem. För att en organisation ska bli certifierad med ISO 14001 krävs ett integrerat miljöledningssystem som är en del av den dagliga verksamheten. Målsättningar och riskanalyser är en naturlig del i miljöarbetet.

  Våra konsulter på EcoTech kan hjälpa din organisation med att införa och etablera ett välfungerande miljöledningssystem för att säkerställa en ökad effektivisering och hållbarhet inom verksamheten. Läs mer här.