Miljöutredning

Vi hjälper er att ta fram en miljöutredning för er verksamhet. Genom miljöutredningen bedömer vi vilka av verksamhetens aktiviteter som utgör betydande miljöaspekter. 

Intresserad eller vill veta mer? Kontakta oss så bokar vi in en visning av tjänsten!

Vi tar fram era betydande miljöaspekter

Syftet med miljöutredningen är att efter genomgång av er verksamhets förutsättningar vad gäller direkt och indirekt miljöpåverkan tillsammans med er sammanfatta bolagets miljöbelastningar och miljörisker. Utredningen resulterar i betydande miljöaspekter som kan leda till positiv eller negativ miljöpåverkan.

De betydande miljöaspekterna ska prioriteras i miljöledningssystemet och miljöutredningen utgör underlag för uppbyggnaden av miljöledningssystem enligt ISO 14001.

Vi vet att vikten av en grundlig utredning av direkta och indirekta aktiviteter, bindande krav samt livscykelperspektiv i miljöaspektsvärderingen är centralt för att driva ert miljöarbete framåt.