Utbildning inom ISO 9001:2015

Grundläggande utbildning inom kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO 9001:2015.

Utbildning i Kvalitetsledningssystem ger dig och din verksamhet en grundstruktur för att förstå och implementera Kvalitetsledningssystem i er verksamhet.

Om utbildningen

Ledningssystem ska vara ett naturligt stöd i det dagliga arbetet för att skapa ordning och reda samt säkerställa kvalitén och utvecklingen av verksamheten för att göra kunder och medarbetare nöjda. Utbildning i Kvalitetsledningssystem ger dig och din verksamhet en grundstruktur för att förstå och implementera Kvalitetsledningssystem i er verksamhet.

Utbildningen riktar sig till dig som:

  • Inte har tidigare kunskaper om Kvalitetsledningssystem,
  • Vill få en överblick över hur man arbetar med Kvalitetsledningssystem, eller
    vill friska upp sitt minne om ISO 9001:2015.

Syftet med utbildningen är att ge en grundkunskap om ISO 9001:2015, ledningssystem generellt samt certifiering. Hur uppbyggnaden av Kvalitetsledningssystem ser ut samt ge er viktiga framgångsfaktorer för ett lyckat Kvalitetsledningssystem.

Utbildningen kan genomföras som öppen utbildning och företagsanpassad utbildning, bokning av öppen utbildning görs i formuläret nedan. Önskas företagsanpassad utbildning vänligen kontakta vår support (010-434 88 00) för vidare information.

Anmäl dig till webbutbildningen här.