Systematisk arbetsmiljö (SAM)

Grundläggande utbildning inom systematisk arbetsmiljö.

Utbildning i systematisk arbetsmiljö (SAM) ger dig och din verksamhet en grundförståelse i vad SAM är och hur ni ska arbeta med det inom er verksamhet.

Om utbildningen 

För att skapa en god arbetsmiljö behövs arbetsmiljökunskaper hos alla på arbetsplatsen. En god arbetsmiljö skapar attraktiva arbetsplatser som ger bättre trivsel, lägre sjukfrånvaro och lägre personalomsättning samt minskad risk för arbetsrelaterade olyckor. Utbildningen i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) ger chefer och medarbetare en metod för att utveckla sitt arbetsmiljöarbete.

Utbildningen riktar sig till dig som:

  • Inte har tidigare kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete,
  • Vill få en överblick över hur systematiskt arbetsmiljöarbete går till, eller
  • Vill friska upp sitt minne om systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Utbildningens syfte är att ge dig verktyg för att komma igång med ert systematiska arbetsmiljöarbete.

Utbildningen kan genomföras som öppen utbildning och företagsanpassad utbildning, bokning av öppen utbildning görs i formuläret nedan. Önskas företagsanpassad utbildning vänligen kontakta vår support (010-434 88 00) för vidare information.

Anmäl dig till webbutbildningen här.