Lean – 5S

Vi har valt att arbete med LEAN 5S där vi systematiserar och standardiserar ett arbetssätt.

Att arbeta med Lean 

Med LEAN-metodiken kan vi analysera och finna orsaker till att produktion och lönsamheten är låg. Med hjälp av metodiken 5S systematiserar och standardiserar vi arbetssätten. När vi arbetar involverar vi alltid de anställda som berörs av eventuella förändringar. Vi skapar och sätter mål samt har en kontinuerlig uppföljning för att kunna mäta att vi är på rätt spår.

 

Ecotech arbetar efter dessa grundläggande principer:

 

  • Minimera arbetsplatsens utrustning
  • Håll rent, leta upp källorna till smuts
  • Bevara överenskomna rutiner och metoder för upprätthållandet av ordning och reda på arbetsplatsen
  • Respekt för arbetsuppgiften att bevara arbetsplatsens organisering

 

Det gör vi genom att:

 

  • För att skapa ordning och reda på arbetsplatserna och i arbetsområdet. Arbetssättet bidrar till att det är lätt att göra rätt och svårt att göra fel.
  • Medarbetarna ska få möjlighet att själva påverka sin arbetsplats och förbättra sin arbetsmiljö genom att arbeta aktivt med 5S.
  • Att erhålla en fokuserad organisation som arbetar med värdeskapande arbete och minimerar förluster.
  • 5S är basen för allt arbete med ständiga förbättringar.