Våra öppna webbutbildningar

Välkommen till EcoTechs öppna utbildningar. Här hittar du aktuella utbildningar samt utbildningsdatum under respektive utbildning nedan.

Välj din utbildning

Grundutbildning (SAM)

Grundläggande utbildning inom  systematisk arbetsmiljö.

Grundutbildning (ISO 9001)

Grundläggande utbildning inom kvalitetsledningssystem.