Kalender 

Här samlas alla viktiga och återkommande uppgifter samt uppföljning av ett företags ledningssystem.

Översikt ger trygghet 

Genom att samla allt som måste utföras i en företagskalender säkerställer man att viktiga uppgifter blir åtgärdade. I kalendern definieras ansvarig och team för att åtgärda uppgifter.  Kalendern skapar på detta sätt en större trygghet för företaget.