Arbetsmiljö – ISO 45001

ISO 45001 är en ledningssystemstandard för arbetsmiljö. Den hjälper företag med systematiskt arbetsmiljöarbete och ställer bland annat krav på säkerhet, psykosocial arbetsmiljö, ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet.

Fokus på arbetsmiljö 

Denna standard och skiljer sig på många sätt från OHSAS 18001. Framför allt är det större fokus på såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön.

  Standardens olika krav

  Standarden innehåller krav som beskriver hur organisationer ska göra för att införa ett ledningssystem för arbetsmiljö och sedan bedöma hur väl de efterlevs.

  • Organisationens förutsättningar
  • Ledarskap och arbetstagarens medverkan
  • Planering
  • Stöd
  • Verksamhet
  • Utvärdering av prestanda
  • Förbättringar